Om oss

Vi hade fyra medarbetare när vi började 2008, just nu är 14 anställda i företaget.

- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.

LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.
Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.
Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.
Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!
För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.
Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.
Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.
Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.
LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.

- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.
- LS Tak Sverige KB var grundat år 2008 och ombildades till aktiebolag år 2016.Vår målsättning är att förenkla för dig som kund att skapa säkra taklösningar och leverera våra tjänster på ett professionellt sätt genom hela processen.Vi jobbar med både privata och företagskunder, utför totalentreprenader och underentreprenader.Du som kund ska inte behöva planera och koordinera de olika yrkesgrupperna eller ta hänsyn till byggtekniska aspekter. Det sköter vi!För att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster, förstår vi vikten att ha en lång erfarenhet och en ansvarsförsäkring vid varje utfört arbete.Vi håller tidsramen samt dokumenterar varje steg i arbetsprocessen.Vid en kundens önskemål kan vi bistå med besiktning av auktoriserad besiktningsman före, under samt efter projektets avslutande.Att måna om våra kunder är en viktig princip i företaget. Du som kund kan nå oss dygnet runt, 7 dagar i veckan då vi har förståelse för att taket är den mest viktigaste delen av huset.LS Tak Sverige AB är bland annat kopplad till Trygg-Hansa, Byggnadskollektivavtal och Villaägarnas förbund.

LS TAK Sverige AB ser fram emot ett lyckat projekt tillsammans med dig som kund.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se