Garanti

Vi lovar inte, Vi garanterar

- Tätskiktsgarantier i Norden AB har tagit fram en garanti tillsammans med försäkringsbolaget Zürich, vilket innebär att du som kund får totalt 15 års skydd. Det är inte bara rätt utan bör vara det självklara valet för kunden att anlita en entreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier och som är medlem i Takentreprenörerna inom Byggentreprenörerna

Att välja rätt takentreprenör är viktigt när du planerar att installera ett nytt lager tätskikt på ditt tak. Fukttätningsarbete är ett precisionsarbete som kräver höga krav på material, erfarenhet och framför allt seriös yrkeskunskap.

Taket måste skydda alla möjliga väder och oväder under många år framöver, därav är materialvalet mycket viktigt.

Tätskiktsgarantier i Norden AB har tagit fram en garanti tillsammans med försäkringsbolaget Zürich, vilket innebär att du som kund får totalt 15 års skydd. Det är inte bara rätt utan bör vara det självklara valet för kunden att anlita en entreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier och som är medlem i Takentreprenörerna inom Byggentreprenörerna

LSA TAK Sverige AB ser till att arbetet utförs av utbildad personal och att allt material kommer från en godkänd leverantör. Garantin täcker materialfel, felaktigt arbete och följdskador.

Icopal Fullgaranti

Med Fullgaranti erbjuder Icopal fullständig säkerhet till kunder. Genom Fullgarantin tar Icopal det fulla ansvaret för att säkerställa att kunden faktiskt får exakt vad den har beställt med full garanti, utan att öka kostnaderna.


I händelse av att entreprenören går i konkurs, fullföljer Icopal de åtaganden i enlighet med det som är avtalat mellan kund och entreprenör.


Kunden har en 100% Icopal-garanti istället för den traditionella 10% bankgarantin. För kunden innebär det att denne kan kombinera fördelarna i ett avtal med en lokal entreprenör tillsammans med tryggheten av att ha Europas största tillverkare av tätskikt som garant för kontraktet.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se