Gröna tak

Ett mellanting mellan yttertak och ytterbjälklag är de så kallade ” Gröna taken” Detta är yttertak som konstrueras med en lättare överbyggnad i form av gröna växter bestående av mossa, sedum samt örter och gräs.
Bevuxna tak är inte bara estetisk tilltalande utan tillför även en mängd egenskaper som gynnar livskvalitet, miljö och brandsäkerhet.
Gröna tak i stadsmiljöer har ett antal fördelar, såsom ökad komfort för boende och grannar, skydd av takmembranet, förbättrad isolering från både värme och kyla och att taket absorberar det mesta av stadens buller, luftföroreningar och damm. Detta bidrar bland annat till att minska energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av hemmet, vilket i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp – billigare elräkningar. En annan stor fördel är att byggnaden inte slits ut så snabbt.

 

Förutom det faktum att ett vegetationstak har flera positiva fördelar för själva byggnaden, har det också en stor positiv inverkan på dem som bor runt det. Tak har ofta stort estetiskt värde för dem i närheten, och den frodiga skapade miljön bidrar till livsglädjen bland befolkningen. Gröna tak absorberar också 50 till 80 procent av allt vatten som kommer in i taket, vilket minskar regnvattenflödet till dagvattennätet och trängsel i avloppssystemet.

Således är gröna tak en mycket bra metod för en mer hållbar och klimatanpassad stadsutveckling.

- Ett mellanting mellan yttertak och ytterbjälklag är de så kallade ” Gröna taken” Detta är yttertak som konstrueras med en lättare överbyggnad i form av gröna växter bestående av mossa, sedum samt örter och gräs.Bevuxna tak är inte bara estetisk tilltalande utan tillför även en mängd egenskaper som gynnar livskvalitet, miljö och brandsäkerhet.Gröna tak i stadsmiljöer har ett antal fördelar, såsom ökad komfort för boende och grannar, skydd av takmembranet, förbättrad isolering från både värme och kyla och att taket absorberar det mesta av stadens buller, luftföroreningar och damm. Detta bidrar bland annat till att minska energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av hemmet, vilket i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp - billigare elräkningar. En annan stor fördel är att byggnaden inte slits ut så snabbt.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se