Är dags att renovera taket?

Etappen att hitta ett takrenoverings företag

Ditt hem är din borg som består av många viktiga delar där taket är en viktig och avgörande del för byggnadens framtida funktion. Takläckage får stora konsekvenser, både för byggnadens livslängd samt de följdskador som uppstår vid takläckage. De kostnader som förorsakas av felaktigt monterat tätskikt/takpannor kan uppgå till stora belopp. Rätt utfört arbete är av största vikt för fastighetsägare.
Takets livstid varierar, men efter 25-30 år är det dags att se över taket och på allvar tänka om det behövs renovering. För att göra ett gott val av takentreprenör har vi sammanställt några tips till dig:

 1. Undersök företagets ekonomi. Detta kan exempelvis göras genom att söka upp företaget på sidor som www.allabolag.se.
 2. Välj ut ca. 3-4 st. av dessa och leta upp deras hemsidor.
 3.  Efterfråga dem om försäkring och företagsgarantier som måste täckas med minst 10 mkr av försäkringsbolaget och ha minst 10 års företagsgaranti på utfört arbete.
 4.  Boka därefter ett möte på arbetsplatsen. Där kan du visa till byggare vad arbetet innehåller och lära känna entreprenören på plats.
 5.  Fråga vilke material/fabrikat användas av företaget. Är materialen köpta hos svenska återförsäljare? Hur sköts leveranser?
 6.  Till sist är lika bra säkerställa sig att hantverkare är erfarna och har bra referenser från liknande projekt. Googla, mejla och ring.

När har du fått några offerter, gå ordentligt genom var och en av dessa. Vad som ingår, vilket pris hamnar ni på i slutet – är sådant som du bör ha en god uppfattning om. Offertens pris är en viktig del, men inte den mest avgörande i beslutet om vilken entreprenör som ska utföra jobbet.

Ditt hem - din borg...

Om du väljer oss, vad händer sen?

Framförallt är det ett rätt val. Vi är ett fullansvarigt företag som jobbar inom branschen mer än 10 år. Vi har god ekonomi, väldigt bra ansvarsförsäkring, garantier på material av leverantören och garantier på utfört arbeten samt goda referenser. Vi följer byggkollektivavtals reglar och våra medarbetare känner sig delaktiga i företagets utveckling.
När du godkänner offerten väljer vi projektets startdatum och bokar ett möte att teckna avtalet, vi använder hantverkarformuläret till det.

- Etappen att hitta ett takrenoverings företag

Efter startdatum

 •  Material beställs och container ställs ut på en överenskommen plats.
 •  Byggställning eller skyddsräcke monteras.
 • Rivning av taket påböjas.
 • Ev. vissa delar av taket demonteras och sparas om kunden vill återmontera dem.
 • Underlaget av taket inspekteras.
 • Om under arbetets gång uppkommer tilläggsarbeten, kommer LS Tak Sverige AB underrätta dig och efterfråga dina anvisningar.
 • Företaget gör avdrag på 10% av materialkostnader i de fall när takunderlaget (helt eller delvis) måste göras om.
 • Sedan utförs arbeten enligt överenskommelse i oavbruten följd tills projektet är färdigställt.
 • Slutfaktura skickas när besiktning är utfört.
 • Garantibevis skickas efter en slutbetalning.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se