Förutsättningar

För att kunna lyckas med uppdraget måste företags förutsättningar vara säkrade. Till att börja med är det viktigt att det finns ett tydligt offert/avtal för det man ska göra- vad är uppdraget, vilka resurser befogenheter har företaget. Vilka villkor erbjuder ett företag till kunden och deras inväntningar.

Alla har rättigheter och skyldigheter.

Det är jätteviktigt när båda parter (entreprenör och beställare) förstår, inte bara sina egna utan också villkoren för sin parter.

Praktiken visar att en god dialog mellan parterna ger det bästa resultatet.

LS tak Sverige AB strävar alltid att ha bra förhållande med sina kunder och hjälper lite mer än det står i offerten. Från början berättar vi om inte bara sina rättigheter utan också sina skyldigheter. Våra förutsättningar står tydligt i en offert som skickar vi till en kund. De kan inte tolkas tvetydliga och där finns inte ”dolda stenar”.

Regelbundna möten under projektettiden, där diskution om olika arbetsmomenten förs och att kunden har helhetsbilden klar för sig.

Oavsett om LS Tak har flera projekt på gång, kommer ingen kund sakna vår ouppmärksamhet. Vi avslutar det vi började utan avbrott.

Start – och slutdatum står i vår offert och vi är redo att betala ett vite för en försening men det måste förhandlas innan ett kontrakt undertecknas.

Vi lovar inte, Vi garanterar

- För att kunna lyckas med uppdraget måste företags förutsättningar vara säkrade. Till att börja med är det viktigt att det finns ett tydligt offert/avtal för det man ska göra- vad är uppdraget, vilka resurser befogenheter har företaget. Vilka villkor erbjuder ett företag till kunden och deras inväntningar.

Kontakta oss

Besöksadress: Nybodagatan 1 , 171 42 Solna

Tel: 070-617-72-00

Mailadress: kontakt@lstak.se